تُنگِ تَنگ

به امید شکستن...

تُنگِ تَنگ

به امید شکستن...

تُنگِ تَنگ

یک عمر تلاش کردم تا نشکنم
امروز صبح،
آیینه کاری های حرمت
چه ساده،
شکستند مرا...

طبقه بندی موضوعی

از امام صادق (ع) پرسیدند:«راه رسیدن به راحتی چیست؟»

حضرت فرمود:«در مخالفت با هوای نفس است.»

پرسیدند:«چه موقع عبد به راحتی می رسد؟»

حضرت فرمود:«اولین روزی که وارد بهشت می شود»

(تحف العقول / ص 370)

یعنی مبارزه با نفس دائمی است و تا آخر عمر ادامه دارد.یعنی تا وقتی انسان در این دنیا زندگی می کند، باید مدام با هوای نفس خودش مخالفت کند...

(بیان معنویbayanmanavi.ir)